Hvorfor velge solenergi?

Hvorfor velge solenergi?

Som eier av et solkraftverk produserer du din egen, kortreiste strøm til eget bruk. Dette gjør du uten inngrep i naturen, da arealene som benyttes allerede eies eller disponeres av deg. 

Neste
Gr&oslash;nt skifte <br />
En klima- og milj&oslash;vennlig omstilling

Grønt skifte
En klima- og miljøvennlig omstilling

Vi står i dag overfor store klima- og miljøutfordringer som krever en omstilling til et bærekraftig samfunn, hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Vi trenger et grønt skifte, som innebærer at vi begynner å benytte oss av produkter og tjenester som medfører langt færre negative konsekvenser for klima og miljø enn hva vi ser i dag.

Neste
L&oslash;nnsom str&oslash;m med god samvittighet

Lønnsom strøm med god samvittighet

Visste du at solkraft er den fornybare energiformen som vokser raskest i verden? Dette har ført til at kostnaden for å etablere et solcelleanlegg er halvert de siste seks årene.

Enova tilbyr en støtteordning for alle som produserer sin egen strøm. Denne ordningen gir deg som privatperson inntil 28,750,- i støtte for å produsere solkraft på eget tak, avhengig av størrelsen på anlegget ditt.

Installerer du et anlegg på 5 kilowatt får du 16,250,- fra Enova. Formelen er som følger: 10,000,- + 5 kilowatt x 1,250,-/kilowatt = 16,250,-.

I tillegg har enkelte kommuner egne støtteordninger du kan søke om. Dersom du produserer mer strøm enn du selv behøver kan du selge overskuddsstrømmen til nettselskapet ditt, gjennom en plusskundeavtale 

Til toppen